Termín a příhláška

 

Datum

Program

Cena

Přihláška

17. 2. - 21. 2. 2020 Plavání, bruslení, VIDA, planetárium 2 500 Kč přihláška 

 

Cena zahrnuje: celodenní program, vstupné, jízdné, obědy, pitný režim.

Nabízíme také možnost vegetariánské či bezlepkové stravy, v případě zájmu to prosím napište do poznámky v přihlášce.

 

Platba

Tábor je potřeba uhradit do 

(Přihlásíte-li se po tomto datu, tábor zaplaťte v den podání přihlášky)

 

Číslo účtu: 8822184036/5500

Variabilní symbol: rodné číslo před lomítkem (přihlášeného dítěte)

Specifický symbol: 269

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte

 

Za každé dítě je nutné poslat peníze jednotlivě.

 

Máte-li zájem o potvrzení tábora pro příspěvek od zdravotní pojišťovny, přineste si prosím první den nástupu na tábor vyplněný formulář z Vaší pojišťovny, který Vám rádi potvrdíme.