Stornovací podmínky

Pokud se Vaše dítě nebude moci ze závažných zdravotních důvodů od září účastnit výuky plavání SKP Kometa, platí, že při odhlášení do 29.srpna Vám bude vrácena Vaše platba v plné výši po odečtení manipulačního poplatku 100,- Kč.

Při pozdějším odhlášení Vám bude stržen stornovací poplatek 10% z částky zbývající do konce školního roku (minimálně 50,- Kč) a 100,- Kč (manipulační poplatek).

Odhlášení proveďte písemně, nejlépe na email: zakladni.plavani@kometabrno.cz

Při předčasném ukončení výuky ze závažných důvodů během školního roku vracíme poměrnou část kurzovného od data následujícího měsíce písemného nahlášení ukončení docházky a vrácení průkazky opravňující ke vstupu do bazénu. Peníze zasíláme zpět na účet ze kterého peníze přišly.

Peníze za zameškané hodiny se nevrací a náhrady nejsou možné díky vytížené kapacitě bazénu.