Stornovací podmínky

Pokud se Vaše dítě nebude moci ze závažných zdravotních důvodů od září účastnit výuky plavání SKP Kometa, platí, že při odhlášení do 29.srpna Vám bude vrácena Vaše platba v plné výši po odečtení manipulačního poplatku 100,- Kč.

Při pozdějším odhlášení Vám bude stržen stornovací poplatek 10% z částky zbývající do konce školního roku (minimálně 50,- Kč) a 100,- Kč (manipulační poplatek).

 

Při předčasném ukončení výuky ze závažných důvodů během školního roku vracíme poměrnou část kurzovného od data následujícího měsíce písemného nahlášení ukončení docházky a vrácení průkazky opravňující ke vstupu do bazénu. Peníze zasíláme zpět na účet ze kterého peníze přišly.

Peníze za zameškané hodiny se nevrací a náhrady nejsou možné díky vytížené kapacitě bazénu.

 

Odhlášení proveďte písemně na email: zakladni.plavani@kometabrno.cz, je potřeba přiložit oskenované potvrzení od lékaře a vyplnit údaje níže:


kurz (bazén): .................................

jméno a příjmení: ...............................................................

placeno: datum ....................            částka ......................

odhlášeno: důvod ...................................................................................................... datum.....................

konto ze kterého byla platba odeslána:.........................................................

zdravotní pojišťovna (pokud jste žádali o příspěvek): ......................................................................................